Preformy

Hanex posiada bogaty asortyment preform dla pełnego zakresu pojemności butelek dostępnych na rynku. Ma też możliwość zastosowania w nich różnorodnych gwintów. Preformy wytwarzane są przy użyciu jednych z najbardziej nowoczesnych wtryskarek na świecie firmy HUSKY. Spółka  stale pracuje nad wdra­ża­niem in­no­wa­cyj­nych tech­no­lo­gii, po­zwa­la­ją­cych zmniej­szyć wagę opa­ko­wań, nie zmie­nia­jąc przy tym ich walorów użyt­ko­wych. W chwili obecnej Hanex systematycznie zwiększa ofertę  na preformy Short Neck 1881, trwają też prace nad kolejnym nowoczesnym rozwiązaniem konstrukcyjnym preformy napojowej, mającym na celu zmniejszenie wagi opakowania. Najwięksi klienci odbierający preformy PET produkcji Hanex to: Coca Cola, Pepsi, Zbyszko, Maspex, Hoop, Postęp, Piwniczanka, Mlekovita, Bakoma.

Ogólne warunki sprzedaży i dostaw
- pobierz plik

3 zwojowe


 • 27,5 g

  Pojemność:
  500 - 1000 [ml]

  Waga:
  27,5 [g]

  Typ gwintu:
  3 zwojwe Ø38

  Zastosowanie:
  soki

  27,5 g

 • 35 g

  Pojemność:
  1000 - 1500 [ml]

  Waga:
  35 [g]

  Typ gwintu:
  3 zwojwe Ø38

  Zastosowanie:
  soki

  35 g